Drodzy Słuchacze! Ważne informacje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla  wszystkich pobytu  w szkole należy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego (dezynfekcja-dystans- prawidłowo założona maseczka):

  1. W szkole może przebywać tylko osoba zdrowa, u której nie występują objawy choroby zakaźnej, objawy choroby górnych dróg oddechowych, np. katar, kaszel, itp.
  2. W szkole nie mogą przebywać osoby: objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, które przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz takie, które podczas ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub osobą podejrzaną o zakażenie. Nieodpowiedzialne zachowanie, np. przyjście do szkoły, będąc objętym lub moi domownicy obowiązkiem kwarantanny, itp., co skutkuje zagrożeniem i narażeniem innych na chorobę jest karalne z mocy przepisów prawa obowiązujących w kraju.
  3. Przy wejściu szkoły należy zdezynfekować ręce z wykorzystaniem ustawionych dozowników oraz będzie dokonywany pomiar temperatury.
  4. W trakcie pobytu w szkole na korytarzach oraz w klasie do momentu dokonania podpisu w dzienniku będzie obowiązkowe zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki. W związku z tym należy zaopatrzyć się w maseczkę.
  5. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub je zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  6. Należy również zachowywać odpowiedni dystans, m.in. przybywanie na przerwie w odpowiedniej strefie przeznaczonej dla danego semestru.
  7. Należy korzystać tylko ze swoich przyborów szkolnych.
  8. Przed wejściem do szkoły należy wypełnić stosowne oświadczenie.
  9. Musimy dbać nie tylko o siebie, ale i o wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.
  10. Rekomendujemy i zachęcamy osoby niezaszczepione do wykonania szczepień. Wykażmy się odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale także za innych.