Centrum Kształcenia Ustawicznego na 14. Środkowopomorskich Targach Pracy

Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprezentowało dzisiaj swoją ofertę edukacyjną na 14. Środkowopomorskich Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej. Nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem osób szukających możliwości uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych czy uzupełnienia wykształcenia.

Szybki postęp technologiczny, wzrastające ambicje, a także potrzeba zdobywania nowych umiejętności nadają szkołom dla dorosłych coraz wyższą rangę. Kształcenie ustawiczne daje niezależność, stabilizację zawodową, lepszą pozycję na rynku pracy. Im wyższe mamy wykształcenie, tym wyższe osiągamy zarobki, a tym samym wzrasta nasz standard życia i poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy nasi rozmówcy byli tego samego zdania.