Senat ustanowił rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej

wystawa poświęcona Wisławie Szymborskiej w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie – Mariusz Cieszewski/www.polska.pl/Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Flickr

Podczas środowego posiedzenia senatorowie zdecydowali, że noblistka Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023. Oryginał uchwały w tej sprawie z rąk wicemarszałek Senatu odebrał Michał Rusinek.

Decyzję podjęto w uznaniu zasług dla pisarki, w związku z przypadającą w 2023 roku 100. rocznicą jej urodzin. „Wisława Szymborska to jedna z najbardziej znanych polskich poetek, zarazem jedna z nielicznych polskich noblistek. Jej twórczość spotyka się wciąż z żywym odbiorem zarówno w Polsce, jak i za granicą” – czytamy w uchwale.

W dokumencie przypomniano, że bibliografia Szymborskiej – wraz z publikacjami listów, wydaniami specjalnymi jej utworów, wyborami wierszy, felietonami oraz innymi tekstami – liczy obecnie kilkadziesiąt pozycji. W 1996 roku Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla za – jak brzmiało uzasadnienie Akademii Szwedzkiej – „poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi wyjść na światło we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”. W Wisławie Szymborskiej Szwedzka Akademia chciała „uhonorować przedstawicielkę niezwykłej czystości i siły poetyckiego spojrzenia. Poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie, pracy nad słowem jako myślą i wrażliwością”.

Uchwała podkreśla, że o doniosłości literackiego dorobku Szymborskiej świadczą jednak nie tylko nagrody, ale także fakt, że wciąż ma wierne grono czytelników na całym świecie. „Jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków. W Stanach Zjednoczonych wybór wierszy noblistki w przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh pt. 'View with a Grain of Sand’ rozszedł się w nakładzie 120 tysięcy egzemplarzy. Nie mniej popularna jest jej poezja w tłumaczeniu na język niemiecki w znakomitych przekładach Karla Dedeciusa, czy szwedzkim w tłumaczeniu Andersa Bodegårda. Szczególną popularnością Szymborska cieszyła się – i wciąż cieszy – we Włoszech, gdzie na spotkania z nią przychodziły setki czytelników, a młodzi Włosi traktują ją jako poetkę własnego pokolenia” – poinformowano.

Michał Rusinek odebrał uchwałę z rąk wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej (fot. Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu)

Senatorowie podkreślili, że Szymborska „inspiruje literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, krytyków sztuki, ale i zwykłych czytelników, którzy znajdują w jej poezji odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tematy, które poruszała w swojej poezji, wciąż są aktualne. Forma, jaką się posługiwała, wciąż zachwyca mistrzostwem”.

Zmarła 1 lutego 2012 roku w Krakowie Szymborska była także – jak dodano – „mistrzynią felietonów, które ukazywały się w prasie literackiej i codziennej przez nieomal pół wieku. Pozostawiła spory dorobek translatorski: przybliżyła polskim czytelnikom twórczość między innymi poetów francuskich, niemieckich, bułgarskich czy hebrajskich”.

Za uchwałą w sprawie ustanowienia Wisławy Szymborskiej przyszłoroczną patronką głosowało 40 senatorów, przeciw było 7, a 8 się wstrzymało. W głosowaniu nie brało udziału 45 senatorów. „Rok 2023 będzie nie tylko doskonałą okazją do pełniejszego uobecnienia postaci Wisławy Szymborskiej oraz jej twórczości, ale także do debaty na temat miejsca poetyckiego słowa we współczesnym świecie” – podsumowała uchwała.

Wprawdzie o patronach ustanawianych przez Senat nie jest tak głośno jak o tym sejmowych, w tym przypadku możemy spodziewać się licznych wydarzeń specjalnych poświęconych noblistce. Fundacja Wisławy Szymborskiej zapowiada, że jubileusz 100. rocznicy jej urodzin będzie szczególnie świętowany w Krakowie, mieście, w którym Wisława Szymborska spędziła większość swojego życia, ale do włączenia się w obchody Roku Szymborskiej zaproszone zostały instytucje w całym kraju i poza jego granicami. W sprawie współpracy z fundacją w tym zakresie należy kontaktować się mailowo pod adresem: fws@szymborska.org.pl.

Literackim patronem Sejmu na 2023 rok jest Aleksander Fredro.

Źródło:

Senat ustanowił rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej