Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

Poprzednia nazwa: A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

Forma

KKZ – Kwalifikacyjny kurs zawodowy

W zawodzie

Technik fotografii i multimediów
Technik cyfrowych procesów graficznych

Tryb nauki

Zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś!

Ilość godzin

518 godzin
(195 h zawodowych + 160 h praktyki zawodowej + 163 h ogólnych)

Czas trwania

niecałe 2 semestry

Wymagania

Ukończone 18 lat.
Ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) bądź ukończone gimnazjum.

Po ukończeniu nauki

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych;
 2. określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
 3. gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe;
 4. przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych;
 5. przestrzega zasad i określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej;
 6. rejestruje materiały w postaci cyfrowej;
 7. dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
 8. przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
 9. tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń;
 10. stosuje system zarządzania barwą do wykonania projektów multimedialnych.

2. Przygotowanie projektów multimedialnych

Słuchacz:

 1. dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych;
 2. wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 3. stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych;
 4. wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;
 5. przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego;
 6. publikuje internetowy projekt multimedialny.