AU.22. Obsługa magazynów

1. Realizacja procesów magazynowych

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i
  specjalistyczne;
 • rozróżnia rodzaje zapasów;
 • optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
 • dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
 • dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
 • dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;
 • określa warunki przechowywania i transportu towarów;
 • organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;
 • określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem,
  zagarnięciem;
 • monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz  terminów przechowywania materiałów;
 • przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;
 • dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;
 • dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;
 • określa zasady gospodarowania opakowaniami;
 • posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;
 • stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie
  magazynowania;
 • sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;
 • określa koszty usług magazynowych.

2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych

Słuchacz:

 • określa strukturę procesu produkcyjnego;
 • rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;
 • określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;
 • stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu
  produkcji;
 • kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;
 • przestrzega zasad gospodarki odpadami;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym.

3. Obsługa magazynów dystrybucji

Słuchacz:

 • określa etapy dystrybucji;
 • dobiera kanały dystrybucji;
 • określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach;
 • stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie
  dystrybucji;
 • stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
 • sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.