AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

W zawodzie:

1. Planowanie realizacji procesów transportowych

Słuchacz:

 • określa zadania transportowe;
 • rozróżnia rodzaje usług transportowych;
 • opracowuje plan realizacji usługi transportowej;
 • dobiera środki techniczne i środki transportu do realizacji usług transportowych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków;
 • wyznacza parametry realizacji usług transportowych;
 • wyznacza zakres i sposoby realizacji usług transportowych.

2. Przygotowywanie ładunków do transportu

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
 • rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
 • formuje jednostki ładunkowe;
 • dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
 • przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
 • dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
 • opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
 • dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
 • stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie.

3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych

Słuchacz:

 • dobiera środki techniczne do realizacji procesów transportowych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące technicznych środków realizacji procesów transportowych;
 • ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
 • prowadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym.

4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowej i spedycyjnej;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące przewozów;
 • określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych;
 • wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
 • przestrzega procedur dotyczących przyjęcia i przekazania towaru;
 • sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku obcym.

5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych

Słuchacz

 • stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;
 • nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
 • nadzoruje pracę kierowców i załóg pojazdów zgodnie z przepisami;
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych;
 • ocenia zgodność realizacji procesów transportowych z procedurami jakości w transporcie i spedycji.