RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

Słuchacz:

 1. określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;
 2. określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;
 3. dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;
 4. wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
 5. dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;
 6. ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
 7. przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;
 8. przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;
 9. przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.

2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Słuchacz:

 1. charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
 2. przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;
 3. przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;
 4. wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;
 5. opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
 6. projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;
 7. planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;
 8. opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
 9. planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;
 10. dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;
 11. posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;
 12. przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;
 13. wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;
 14. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;
 15. dobiera metody nawadniania roślin;
 16. rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;
 17. projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.