Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji styczeń-luty 2020 r.

Dotyczy słuchaczy kursów:

 • K64. AU.23,
 • K66. AU 62,
 • K68. AU.23,
 • K69. AU.65,
 • K70. A.65,
 • K71. AU.28,
 • K73. MG.44.

Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

 • Deklaracje można pobrać ze strony CKU (zakładka  Egzamin zawodowy) lub w sekretariacie.
 • Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie kursów (W31) lub sekretariacie słuchaczy (p.112) w godzinach pracy sekretariatów:

pn – pt 8:00 – 16:00

 • Do sesji styczeń-luty 2020 termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu upływa na początku września 2019 r. (dokładne terminy podawane są corocznie w sierpniu w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla danego roku).
 • Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na 1 miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego składa deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu.
 • Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.