Zajęcia praktyczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych K82, K84 i K85 

Od 30 listopada 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zajęcia praktyczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych K82, K84 i K85 odbywać się będą w piątki w szkole, w pracowniach Centrum, zgodnie z aktualnym planem zajęć.
 W pozostałe dni (soboty i niedziele) zajęcia prowadzone będą zdalnie na platformie Moodle.