XV Powiatowe Targi Zawodoznawcze

14 kwietnia w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie odbyły się jubileuszowe XV Powiatowe Targi Zawodoznawcze organizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie.

Mają one na celu zapoznanie gimnazjalistów z ofertą edukacyjną szkół ponadgimazjalnych Koszalina i regionu.

Propozycje przedstawiło 37 szkół ponadgimnazjalnych i placówek kształcenia pozaszkolnego. Uczestnicy targów mieli możliwość porozmawiać z uczniami i nauczycielami szkół na temat kierunków kształcenia, możliwości rozwijania zainteresowań, poznać zasady rekrutacji, a także sprawdzić swoje predyspozycje.

Targi dają również możliwość zapoznania się z ofertą kierowaną do osób, które ukończyły lub wkrótce ukończą 18 lat.

Młodzi ludzie, którzy patrzą perspektywicznie, myślą nie tylko o szkole ponadgimazjalnej, ale też o swojej przyszłości i zadają sobie pytanie: Co dalej?

Niewątpliwie ich oczekiwaniom sprostała oferta Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie.

Nasza szkoła zapewnia bezpłatne kształcenie w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a także zdobycie kwalifikacji zawodowych w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Nowością dla gimnazjalistów okazały się kwalifikacyjne kursy zawodowe i o nie pytali najczęściej. Z niedowierzaniem przyjmowali informacje, że można połączyć uzyskane w liceum ogólnokształcącym wykształcenie średnie z kwalifikacyjnym kursem zawodowym i tym samym sięgnąć po tytuł technika i robotnika wykwalifikowanego, nie uczęszczając do technikum i szkoły zawodowej. Ta wiadomość była miłym zaskoczeniem dla przyszłych uczniów liceów, zrozumieli, że ucząc się mogą jeszcze coś więcej, mają szansę na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy, który wymaga mobilności zawodowej i oczekuje elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Jeśli jesteście ciekawi, co proponuje CKU – szkoła bez granic, czytajcie następny numer Twoich Perspektyw lub zajrzyjcie na naszą stronę Rekrutacja

targi_zawodoznawcze