Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Wykaz instytucji zajmujących się poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym

Wykaz placówek, fundacji stowarzyszeń udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży.

W wykazie znajdują się adresy, adresy internetowe i numery telefonów, za pośrednictwem których osoby poszukujący pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mogą skontaktować się ze specjalistami.

Antydepresyjny telefon zaufania

Antydepresyjny
telefon zaufania
wsparcie osób chorujących na
depresję oraz ich bliskich
Adres
korespondencyjny:
Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa
800 70 22 22
Bezpłatna infolinia
Dyżury psychologów:
poniedziałek, wtorek,
niedziela
15.00-20
środa, piątek
10.00 – 15.00
Dyżury psychiatrów:
czwartek 16.00-21.00
Piątek 15.00-20.00
porady@liniawspracia.pl
https://stopdepresji.pl

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Telefon zaufania dla
dzieci i młodzieży
Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę

Pomoc udzielana anonimowo i
bezpłatnie. Szerokie spektrum
pomocy (złość, smutek,
bezsilność itd.)
Porady udzielane
telefonicznie
116 111
Bezpłatna infolinia
Linia czynna 24h/7 https://116111.pl/

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

Bezpłatna linia
wsparcia dla osób po
stracie bliskich
prowadzenie telefonicznych
konsultacji dla osób w żałobie
Porady udzielane
telefonicznie
800 108 108
Bezpłatna infolinia
poniedziałek – piątek
14.00 – 20.00
http://www.naglesami.org.pl/
zapisy
info@naglesami.org.pl

Linia dzieciom

Linia dzieciom Konsultacje dla dzieci i
młodzieży w sprawie
problemów związanych z
dojrzewaniem,
nieporozumieniami czy
konfliktami z kolegami,
nieszczęśliwą miłością,
przemocą w szkole lub w
domu, kłótniami z rodzicami,
myślami samobójczymi,
lękami, nadwagą i
odżywianiem.
Konsultacje dla rodziców,
opiekunów lub pedagogów,
którzy chcieliby wiedzieć jak
pomóc dziecku
Porady udzielane
telefonicznie
800 080 222
Bezpłatna infolinia
Linia czynna 24h/7 http://www.liniadzieciom.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon
Zaufania Rzecznika
Praw Dziecka
sprawy dotyczące przemocy,
problemów emocjonalnych, w
relacjach rówieśniczych,
szkolnych i rodzinnych oraz
wynikających z okresu dorastania
Porady udzielane
telefonicznie
800 12 12 12
Bezpłatna infolinia
Poniedziałek – piątek
w godzinach 8.15 –
20.00
https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Miejska Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
Pomoc rodzicom i nauczycielom
w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych potrzeb,
predyspozycji i uzdolnień dzieci i
młodzieży.
Poradnictwo, psychologiczne,
rodzinne, zachowań ryzykownych
np. zaburzeń odżywiania,
profilaktyka przemocy,
uzależnień, interwencja
kryzysowa
ul. Morska 43 75-215
Koszalin
94 343 00 81
Koszt zgodnie z
taryfą operatora
Rejestracja czynna:
poniedziałek – piątek
11.00-14.00
http://www.mpp-p.com.pl/

mpp-p@mpp-p.com.pl

NZOZ „MONADA” Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

NZOZ „MONADA”
Ośrodek
Środowiskowej Opieki
Psychologicznej dla
Dzieci i Młodzieży
Psychoterapia indywidualna,
Psychoterapia grupowa,
Psychoterapia rodzinna, Porady
psychologiczne, Diagnozy
psychologiczne, Sesje wsparcia
psychospołecznego, Wizyty
domowe i środowiskowe
al. Monte Cassino
13, 75-414 Koszalin
94 341 77 27
798 994 029
Rejestracja czynna:
poniedziałek – piątek
9.00-17.00
nzozmonada@gmail.com

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno Rehabilitacyjne Neuro Thera-Med

Niepubliczna Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Centrum
Diagnostyczno
Rehabilitacyjne Neuro
Thera – Med
Terapia psychologiczna,
wydawanie opinii, wczesne
wspomaganie rozwoju
ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 43
75-502 Koszalin
532 525 187
Koszt zgodnie z
taryfą operatora
Rejestracja czynna:
poniedziałek – piątek
8.00-15.00
https://neurotheramed.pl/

sekretariat@neurotheramed.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Koszalinie
Specjaliści Zespołu oferują także pomoc psychologiczną i pedagogiczną osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Pomoc specjalistyczna obejmuje osoby i rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieumiejętności poradzenia sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemów natury psychologicznej lub innych dysfunkcji powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie w środowisk Aleja Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin Pedagog Krystyna Husak – pokój 326 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 7.00 – 15.00 tel. 94 316 03 14 Psycholog Mateusz Oleś – pokój 328 poniedziałek, wtorek, piątek – godz. 7.00 – 15:30 środa – godz. 7.00 – 12.00
czwartek – godz. 11.00 – 15.30
tel. 94 316 03 19 Psycholog Andrzej Błahut – pokój 327 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 7.00 – 15.00 tel. 94 316 03 27
http://www.mopr.koszalin.pl/pr
zemoc-i-poradnictwo

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON Pomoc udzielana jest osobom powyżej 18 roku życia (młodzież szkół średnich – ostatnie roczniki, rodzice) ul. Sarzyńska 9,75-950 Koszalin(szpital )ul. Zwycięstwa 11975-601 Koszalin(poradnia) 94 712 55 55 (szpital)94-348-90-06 /666-028-185(poradnia) Całodobowa infoliniaPoniedziałek-piątek8.00-18.00 http://medison.com.pl/

Centrum Psychoterapiii Leczenia Uzależnień ANON Sp. z o.o

Centrum Psychoterapiii Leczenia Uzależnień ANON Sp. z o.o Porady dla osób uzależnionych i ich rodzin. Centrum ANON prowadzi nie odpłatnie programy lecznicze w trzech jednostka chorganizacyjnych:• Poradnia Uzależnień• Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień• Poradnia Psychologiczna al. Monte Cassino13, 75-414 Koszalin 94 343 07 48Telefon zaufania801 889 880 Poradnia online(wtorek: 9.00-11.00 i czwartek: 16.00-19.00)Codziennie w godzinach 17.00-22.00 http://www.anon.koszalin.pl/ anonkoszalin@wp.plhttps://www.uzaleznieniabeha/poradnia@uzaleznieniebehawioralne.pl

Fundacja „Zastopuj”

Fundacja „Zastopuj” Profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży Plac Wolności 2-3,p.203, 75-622Koszalin 786 232 255697 212 132 info@zastopuj.pl

Polskie Towarzystwo Zapobiegania narkomanii, Oddział w Koszalinie

Polskie Towarzystwo Zapobiegania narkomanii, Oddział w Koszalinie Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. Organizowanie prelekcji z zakresu uzależnień izajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z tzw. grup ryzyka. ul. Zwycięstwa 168,75-612 Koszalin 94 341 01 01 Rejestracja online ptznkoszalin@gmail.com

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi-Młodym

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”” Świadczenia medyczne w zakresie psychiatrii, psychologii i psychoterapii ul. Zwycięstwa 168,75-612 Koszalin 94 340 35 22513 606 445Marta Wołoszyn502 103 664Violetta Południak501 640 467 W celu umówienia spotkania zalecany jest kontakt telefoniczny http://mlodzi-mlodym.koszalin.pl/stowmm@gmail.com

Stowarzyszenie „Vocatio Dei” Katolicka Poradnia Rodzinna w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Stowarzyszenie „Vocatio Dei” Katolicka Poradnia Rodzinna w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Poradnictwo rodzinne ul. Andersa 24,75-017 Koszalin 606 101 417(pedagog terapeuta systemowy) Katolicki tel. zaufania: 508 143 012Diecezjalna doradczyni życia rodzinnego:693 056 869 http://vocatiodei.pl/

Dom Miłosierdzia Bożego Punkt Wsparcia Psychologicznego

Dom Miłosierdzia Bożego Punkt Wsparcia Psychologicznego „dla każdego” Punkt wsparcia psychologicznego al. Monte Cassino 7,Koszalin 94 719 17 70660 539 514 środa: 15.15-16.30 https://dommilosierdzia.pl/dom

Fundacja Zdążyć z miłością

Fundacja „Zdążyć z miłością” Pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, z problemami emocjonalnymi, a w szczególności dla samotnych matek ul. Jana z Kolna 10,75-204 Koszalin 605 268 151660 492 764 https://www.zdazyczmiloscia.or/porady@zdazyczmiloscia.org.pl

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży NZOZ MONADA

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży NZOZ „MONADA” Ośrodek oferuje bezpłatne usługi na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym pomoc psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego Zakres udzielanych świadczeń: Porada psychologiczna diagnostyczna. Porada psychologiczna. Sesja psychoterapii indywidualnej. Sesja psychoterapii rodzinnej. Sesja psychoterapii grupowej. Sesja wsparcia psychospołecznego. Wizyta, porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa, realizowana w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego. Ul. Monte Cassino 1375-414 Koszalin 94 341 77 27798 994 029 Rejestracjaponiedziałek-piątek9.00-17.00 nzozmonada@gmail.com

Młodzieżowy Telefon Zaufania – Grupa Ponton

Młodzieżowy Telefon Zaufania – Grupa „Ponton” Porady w zakresie: antykoncepcji, zdrowia seksualnego, ciała i higieny, seksu, relacji, przemocy seksualnej. Grupa Pontonul. Nowolipie 13/1500-150 Warszawa 22 635 93 92 Dyżury w każdy piątek w godz. 16:00 – 20:00 https://ponton.org.pl
porady@ponton.org.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Z pomocy korzystać mogą dzieci i młodzież uczęszczający do przedszkoli i szkół z ternu gmin Powiatu Koszalińskiego Ul. Racławicka 1375-620 Koszalin 94 71 40 202 Poniedziałek – piątek8.00-18.00Szczegółowy plan pracy umieszczony na stronie Poradni poradnia@powiat.koszalin.pl
https://www.poradnia.powiat.koszalin.pl/