Wyjście do Fly Parku

W dniu 29.11.2017 r. słuchacze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla Dorosłych uczestniczyli w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w „Fly Parku” w Koszalinie. Celem wyjścia było pokazanie młodzieży alternatywnej formy spędzania czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej.

Wykwalifikowany pracownik obiektu zapoznał słuchaczy z zasadami bezpiecznego korzystania z trampolin oraz przeprowadził rozgrzewkę. Później były gry i zabawy, które sprawiły wszystkim dużo frajdy. Czas spędzony w parku był bardzo intensywny i wymagał dużego pokładu energii ale wszyscy wyszli uśmiechnięci i zadowoleni.