Wycieczka do Zakładu Odzysku Odpadów PGK

Problemy dotyczące zagadnień ochrony środowiska są bardzo bliskie uczestnikom słuchaczom CKU. Podczas zajęć wychowawczych często poruszane są tematy o potrzebie segregowania odpadów i ochrony przyrody.

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci, a wokół naszych miast pojawia się coraz więcej wysypisk, z dnia na dzień coraz większych. Słuchacze Szkoły Podstawowej na własne oczy przekonali się o skali tego problemu, gdy w dniu 26 września 2019r. w ramach dnia otwartego PGK odwiedzili Zakład Odzysku Odpadów PGK w Sianowie.

Była to niezwykła lekcja edukacji ekologicznej. Słuchacze zobaczyli  jak powtórnie można wykorzystać odpady komunalne, w jaki sposób segreguje się śmieci i co dalej  się z nimi dzieje. Dowiedzieli  się jak odpady są ważone i dzielone na poszczególne frakcje energetyczne. Jednym z głównych tematów wycieczki były nowe zasady segregacji, w  tym zbiórka i przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji oraz produkcja nawozu organicznego.

Dzięki wizycie w Zakładzie Odzysku Odpadów  młodzież poznała zasady gospodarowania odpadów, ale przede wszystkim uświadomiła sobie, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za naszą ziemię, a podstawą zdrowia jest dostęp do czystych zasobów przyrody.