Wycieczka do Nosowa

W dniu 06.10.2016r. słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych wzięli udział w wycieczce do Nosowa. Celem wyjazdu była integracja słuchaczy, ale przede wszystkim zapoznanie ze specyfiką zawodu strażaka.
Pokaz umiejętności zaprezentowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościernicy.
Do Pałacu w Nosowie panowie przyjechali na sygnale. Następnie opowiedzieli o swojej pracy, walce z pożarami i nie tylko, najtrudniejszych akcjach, niezbędnych predyspozycjach do wykonywania tego zawodu oraz o konieczności posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy, aby skutecznie ratować życie ludzkie. Następnie słuchacze zapoznali się z osprzętem i armaturą wozu strażackiego. Dużą atrakcją dla gimnazjalistów była możliwość obsługiwania sprzętu i czynnego uczestniczenia w gaszeniu pożaru, co okazało się dla nich nie lada wyzwaniem.
Na zakończenie odbyło się ognisko wraz z pieczeniem kiełbasek, podczas którego młodzież podzieliła się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami.
Składamy serdeczne podziękowania pracownikom ROSZM w Nosowie, którzy pomogli w organizacji tak atrakcyjnej imprezy.