Wszystkie typy szkół na nauczaniu zdalnym

W związku z wejściem do czerwonej strefy do 29 listopada 2020 .r zajęcia w Szkole Podstawowej, Liceum OgólnokształcącymSzkole Policealnej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych odbywają się w trybie zdalnym.

Prosimy śledzić aktualności na stronie szkolnej.

Zajęcia prowadzone są zdalnie na platformie szkolnej Eduportal http://edu.ckukoszalin.edu.pl/moodle