Wizyta w Teatrze, czyli kontakt młodzieży ze sztuką

W dniu 1 marca 2018 r. słuchacze semestru 7P Szkoły Podstawowej dla Dorosłych mieli okazję poznać życie i twórczość Jana Kochanowskiego.

Młodzież obejrzała przedstawienie wrocławskiego Teatru Edukacji „Artenes” pt. „Janowym piórem”. W słowno–muzycznej oprawie zaprezentowane zostało bogate życie i twórczość mistrza z Czarnolasu. Widzowie poznali Jana Kochanowskiego jako człowieka, który żył, kochał, myślał i cierpiał jak każdy z nas. Wysłuchali fragmentów jego twórczości, która obrazuje całą człowieczą egzystencję. Przedstawienie przygotowane było w profesjonalny sposób, który zachęca młodzież do udziału w życiu kulturalnym. Założeniem artystów teatru Artenes było pokazanie mistrza jako człowieka, który pomimo tego, iż żył setki lat temu, to również dzisiaj mógłby być wspaniałym mentorem i autorytetem dla niejednego młodego człowieka.