Ważne informacje w związku z powrotem do szkoły

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich pobytu  w szkole prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. W szkole może przebywać tylko osoba zdrowa, u której nie występują objawy choroby zakaźnej, objawy choroby górnych dróg oddechowych, np. katar, kaszel, itp.
 2. W szkole nie mogą przebywać osoby: objęte kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych, które przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz takie, które podczas ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub osobą podejrzaną o zakażenie. Nieodpowiedzialne zachowanie, np. przyjście do szkoły, będąc objętym lub moi domownicy obowiązkiem kwarantanny, itp., skutkuje zagrożeniem i narażeniem innych na chorobę, co jest karalne z mocy przepisów prawa obowiązujących w kraju.
 3. Przy wejściu szkoły należy zdezynfekować ręce z wykorzystaniem ustawionych dozowników oraz będzie dokonywany pomiar temperatury.
 4. W trakcie pobytu w szkole na korytarzach oraz w klasie do momentu dokonania podpisu w dzienniku będzie obowiązkowe zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki. Prośba o zaopatrzenie się w maseczki.
 5. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Należy również zachowywać odpowiedni dystans, m.in. przybywanie na przerwie w odpowiedniej strefie przeznaczonej dla danego semestru.
 7. Należy korzystać tylko ze swoich przyborów szkolnych.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć należy wypełnić stosowne oświadczenie.
 9. W trakcie trwania zajęć szkolnych bezwzględnie zabrania się wychodzenia poza teren, m.in. do okolicznych sklepów.

Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby. Każdy słuchacz jest zobowiązany do bezwzględnego respektowania zasad i procedur obowiązujących na terenie Centrum.