Warsztaty zawodoznawcze

W dniu 27 października słuchacze Centrum uczestniczyli w warsztatach z doradczyniami zawodowymi z Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Koszalinie. Spotkanie miało na celu pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych, a także dostarczeniu pełnej informacji na temat ścieżki kariery zawodowej na obecnym rynku pracy.

W czasie warsztatów uczniowie rozwiązywali testy określające dominujące skłonności zawodowe, oceniali plusy oraz minusy wykonywania poszczególnych zawodów, planując swoją przyszłość zawodową.  Wiedza uczestników została wzbogacona o informacje na temat konkretnych zawodów, umiejętności, predyspozycji oraz wymagań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, przedstawiono konieczność planowania kariery zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem rynku pracy.