W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie stanął czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony na plastikowe nakrętki.

Łączenie zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych pozwala na wykonanie wielu rzeczy niekonwencjonalnych
i użytecznych. Przykładem takiego działania jest wykonanie serca przez słuchaczy kursu spawania realizowanego
w ramach projektu „Czas na zawodowca”. Umiejętności praktyczne w powiązaniu z wykonaniem rzeczy użytecznych
dają możliwość pokazania, że zdobyta wiedza techniczna może zostać wykorzystana na różnych płaszczyznach.

Centrum jako placówka kształcenia ustawicznego propaguje wszelkie działania mające na celu kształtowanie różnych postaw w szczególności tak bardzo potrzebnej postawy otwartości na drugiego człowieka.

Wykonanie serca i umieszczenie go w miejscu ogólnodostępnym pozwala szkole przyłączyć się do akcji pomocy najbardziej potrzebującym.

               Serdecznie zachęcamy mieszkańców Koszalina, a przede wszystkim okolicznych osiedli, do zbierania nakrętek
i napełniania nimi Serca Centrum.