Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2022

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Do kogo składa? Do kiedy? (deklaracja wstępna) Do kiedy? (deklaracja ostateczna) Deklaracja (załącznik)
Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2021 r. obowiązkowo !!!   Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2022 do 07 lutego 2022 r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO, technikum do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2021 r. nieobowiązkowo do 07 lutego 2022 r. Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE ·       Absolwent, który kończył LO , technikum do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.   do dyrektora szkoły macierzystej ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1a + zał.2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół ·       Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie ·       Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie. do dyrektora OKE ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który  posiada świadectwo dojrzałości  (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1c
Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern – Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą. – Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych. do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b

 UWAGA!

Do dnia 30 września 2021r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).