Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2021

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Do kogo składa? Do kiedy?

(deklaracja wstępna)

Do kiedy?

(deklaracja ostateczna)

Deklaracja

(załącznik)

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2020r.

obowiązkowo !!!

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2020

do 07 lutego 2021r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO, technikum do roku szkolnego 2019/2020 włącznie. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2020r.

nieobowiązkowo

do 07 lutego 2021r. Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE

·       Absolwent, który kończył LO , technikum do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

 

do dyrektora szkoły macierzystej ——————————— do 31 grudnia 2020r. Zał. 1a + 2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół

·       Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

·       Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie.

do dyrektora OKE ——————————— do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który  posiada świadectwa dojrzałości  (matura sprzed 2005r.) do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1c
Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern

– Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą.

– Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b

UWAGA!

Do dnia 30 września 2020 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Pobierz załączniki: