UWAGA ÓSMOKLASIŚCI – ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane 03.07.2024 r. od godz. 9.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni, zgodnie z godzinami pracy sekretariatu.