UWAGA MATURZYŚCI! – WAŻNE INFORMACJE PRZED EGZAMINAMI

Od 4 maja 2022 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne. Prosimy o dokładne sprawdzenie harmonogramu egzaminów dostępnego na naszej stronie. Przypominamy o zabraniu ze sobą na każdy egzamin dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz długopisu z czarnym tuszem (dobrze mieć zapasowy).

Na egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym w dniach 4-6 maja 2022 r. należy zgłosić się o godzinie 8.20. Na pozostałe egzaminy 30 minut wcześniej (8.30, jeśli egzamin rozpoczyna się o 9.00 lub 13.30, jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00).

Informacje o przyborach, które trzeba ze sobą zabrać na poszczególne egzaminy przedstawione są
w tabeli poniżej:

PrzedmiotPrzyboryZapewnia
 J. polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowo szkoła
 Matematykalinijka
cyrkiel
kalkulator prosty
Wybrane wzory matematyczne
obowiązkowo zdający
obowiązkowo zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła
 Biologialinijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fakultatywnie zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła
Wiedza
o społeczeństwie
kalkulator prostyobowiązkowo szkoła
 
Chemia
linijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fakultatywnie zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła
Historialupafakultatywnie zdający
 Geografia linijka
kalkulator prosty
lupa
obowiązkowo zdający
obowiązkowo szkoła
fakultatywnie zdający
 Fizykalinijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fakultatywnie zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła

Uwaga!

Na egzaminie niedozwolone jest korzystanie z ołówka i długopisów zmazywalnych/ścieralnych oraz wniesienie na salę urządzeń telekomunikacyjnych!!!

Wpuszczanie do sal egzaminacyjnych będzie się odbywało, zgodnie z następującą kolejnością: semestr 6 LSa, semestr 6 LSb, semestr 6 LZ (kończący w kwietniu 2022 r.), semestr 6 LZ (kończący w styczniu 2022 r.) oraz absolwenci z lat ubiegłych.

Życzymy Wam łatwych zadań, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły!

Trzymamy za Was kciuki!