„Uroki Koszalina” – wernisaż wystawy pokonkursowej

15 lutego 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej II Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN pt. „Uroki Koszalina”. Na wystawie zostały zaprezentowane wszystkie fotografie, które wpłynęły na konkurs. Można ją oglądać w CKU w Koszalinie, w galerii zdjęć na I piętrze do kwietnia 2019 r.

II edycja konkursu organizowanego przez CKU Koszalin odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów oraz nagród uświetnili swą obecnością dyrektor Wydziału Kultury UM w Koszalinie – pan Krzysztof Stobiecki i wiceprzewodniczący Komisji Kultury RM w Koszalinie – pan Leopold Ostrowski, a także dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. B. Chrobrego w Koszalinie – pan Tomasz Lampkowski i wicedyrektor tej placówki – pan Robert Reinert.

Jury w składzie: przewodnicząca – wicedyrektor CKU w Koszalinie – pani Monika Makowska, członkowie: fotograf – pan Edward Grzegorz Funke, fotograf – pan Mikołaj Kobus, fotograf – pan Marcin Torbiński, organizator – pani Danuta Wikarska przyznali I miejsce i po dwa wyróżnienia w 2 kategoriach – szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz Grand Prix 2019 najlepszym, najbardziej kreatywnym uczniom koszalińskich szkół:

GRAND PRIX 2019

Hanna Placek SP 23 Koszalin

KATEGORIA GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

  1. I miejsce   Hanna Skupień PM Koszalin
  2. wyróżnienie   Krzysztof Hałasa ZS 9 Koszalin (Elektronik)
  3. wyróżnienie   Katarzyna Kalkowska CKU Koszalin

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:

  1. I miejsce   Nadia Niebieszczańska SP 23 Koszalin
  2. wyróżnienie   Julia Górna SP 23 Koszalin
  3. wyróżnienie   Filip Skrzypkowski PM Koszalin

Zdobywca Grand Prix 2019 oraz laureaci w każdej kategorii otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, finaliści i uczestnicy – dyplomy za udział w konkursie i upominki, a nauczyciele-opiekunowie – podziękowania.

Dziękujemy patronom, sponsorom: Cewe Fotojoker, Chaton Koszalin , Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie, firmie North Koszalin i patronom medialnym konkursu: Tv Max Koszalin, tygodnikowi koszalińskiemu „Miasto”, Radiu Eska Koszalin za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia oraz opiekunom uczestników za popularyzację fotografii.

Uczestnikom tegorocznej edycji konkursu składamy wyrazy uznania za podjęcie trudu tworzenia, gratulujemy osiągniętych wyników i zapraszamy na kolejną, trzecią edycję Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN.

Temat podamy już w marcu. Śledźcie wiadomości na naszej stronie ckukoszalin.edu.pl/konkurs