Uroczystość patriotyczna z okazji 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej

82 rocznicę Zbrodni Katyńskiej uczczono w Koszalinie apelem, modlitwą i kwiatami

Nasi słuchacze wzięli udział w uroczystościach na koszalińskim cmentarzu komunalnym przy Pomniku Martyrologii Narodu Polskiego odbyła uroczystość związana z 81. rocznicą Zbrodni Katyńskiej.