Uroczyste podsumowanie semestru jesiennego 2016/17

Miniony semestr upłyną w Centrum, jak zawsze, pracowicie. Był dobry i bogaty, przyniósł niemało sukcesów słuchaczom i nauczycielom w wielu dziedzinach. W szkole „Się działo!”. Podjęto wiele inicjatyw, zorganizowano szereg konkursów i imprez, spotkań.

23 marca 2017, w klubie szkolnym, odbyło się uroczyste podsumowanie I semestru 2016/17 w szkole stacjonarnej.

Słuchaczy, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, wysoką frekwencję oraz zostali laureatami konkursów – uhonorowano dyplomami. Wręczyła je Pani Dyrektor Monika Makowska.

Serdecznie wszystkim dziękujemy
za semestr pełen wrażeń
w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica
w Koszalinie.