Turniej matematyczny

W dniach 12-14 maja 2016 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się V edycja Turnieju Matematycznego. Turniej Matematyczny to konkurs, polegający na zmaganiu semestrów CKU w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Kilkuosobowe grupy słuchaczy reprezentujące swoje semestry rozwiązują zadania testowe. Zakres przedmiotowy konkursu obejmuje: liczby rzeczywiste, wielomiany, funkcje: liniową, kwadratową, logarytmiczną, wykładniczą, planimetrię i stereometrię, wyrażenia i równania wymierne, ciągi, rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki. W Turnieju wzięło udział 29 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego z pięciu semestrów (1LZ, 2LZ, 2LS, K37, K36). Natomiast we wszystkich pięciu edycjach konkursu wzięło udział aż 131 słuchaczy z 33 semestrów – to ogromny sukces! Konkursowi, jak każdego roku, towarzyszyła wspaniała atmosfera wzajemnej współpracy i rywalizacji oraz wielkie emocje. Piątą edycję Turnieju Matematycznego wygrała drużyna reprezentująca semestr K37.

Wszystkim Uczestnikom Turnieju dziękujemy za udział i godne reprezentowanie semestru, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!