Terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĘPOWAŁY DO EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2022

  • W przypadku  ponownego  przystępowania  do  egzaminu  zawodowego  przez  zdającego,  który  nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt.
  • Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu po upływie tego terminu,  składa  deklarację  w  terminie  7  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyników  egzaminu  zawodowego, tj. do 7 kwietnia 2022

DOTYCZY SŁUCHACZY KURSU K90 (kwalifikacja INF.03)

  1. Deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 należy złożyć do 7 lutego 2022 r.
  • Deklaracje można pobrać ze strony CKU (zakładka Egzamin zawodowy) lub w sekretariacie kursów.
  • Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie kursów (pokój W31).