Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego

6Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2019

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Do kogo składa? Do kiedy?
(deklaracja wstępna)
Do kiedy?
(deklaracja ostateczna)
Deklaracja
(załącznik)
Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio
po ukończeniu szkoły w 2018 r.
do dyrektora szkoły macierzystej do 28 września 2018 r.
obowiązkowo !!!
 
Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury
2019
do 07 lutego 2019 r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO w latach 2014/2015 -2017/2018;
absolwent, który ukończył technikum  w latach 2015/2016 – 2017/2018
do dyrektora szkoły macierzystej do 1  października 2018 r.
(nieobowiązkowo)
do 07 lutego 2019 r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył w latach 2014/2015 -2017/2018;
absolwent, który ukończył technikum  w latach 2015/2016 – 2017/2018 i
zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w
innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE.
do dyrektora szkoły macierzystej ———— do 31 grudnia 2018 r. Zał. 1a
+ zał. 2
Absolwent LO, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014
oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 –
2014/2015 i przystępuje  do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo
deklaruje podwyższenie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych
przedmiotów.
do dyrektora szkoły macierzystej do 1 października 2018 r.
(nieobowiązkowo)
do 07 lutego 2019 r. Zał. 1d
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada
świadectwa dojrzałości
do dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2018 r. Zał. 1b

UWAGA!
Do dnia 1 października 2018 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).