Targi edukacyjne Edu Day 2019

6 marca 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Koszalinie odbyły się kolejne Targi edukacyjne Edu Day 2019.

Wśród wystawców znalazły się prestiżowe uczelnie wyższe Pomorza Zachodniego, m.im Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ZUT w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Morska M w Szczecinie oraz Politechnika Koszalińska. Swoje stoiska miały też renomowane uczelnie z Pomorza, jak Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, a także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją ofertę edukacyjną prezentowały również szkoły policealne i zawodowe Koszalina, wśród nich MY.

Imprezę zorganizowano, by tegoroczni maturzyści i ich młodsi koledzy mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych i szkół kształcenia zawodowego w regionie i kraju, porównać je i wybrać dla siebie najlepszą. Wystawcy przygotowali się do prezentacji sumiennie. Na wielu stoiskach można było poznać nie tylko ofertę edukacyjną, ale też zasady rekrutacji, sprawdzić dodatkową ofertę szkół wspomagającą studiowanie (stypendia, baza socjalno-bytowa itd.), skonfrontować swoje wyobrażenie o danej uczelni, porozmawiać z wykładowcami, studentami.

Można było również od razu poddać weryfikacji swoje plany edukacyjne, bowiem wśród wystawców znalazły się urzędy pracy, które przedstawiały obecną sytuację i prognozy rynku pracy.

Ponadto, w tym roku Targi edukacyjne Edu Day połączono z Targami Pracy Sezonowej Koszalin 2019, na których spotkaliśmy sporą liczbę firm chcących zwiększyć zatrudnienie w okresie wakacyjnym w branżach: gastronomicznej, hotelarskiej i w handlu.

Każdy mógł więc znaleźć coś dla siebie.

Nasze stoisko wzbudzało duże zainteresowanie nie tylko dzięki bogatej ofercie, ale także dzięki profesjonalnie przygotowanym stanowiskom do masażu, na których można było zapoznać się ze specyfiką zawodu technik masażysta i zrelaksować się pod okiem wprawnych słuchaczek tego kierunku.

Dziękujemy słuchaczkom technika masażysty za zaangażowanie i fachową prezentację.

Wszystkim uczestnikom targów życzymy właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych.