Analiza ekonomiczna z wykorzystaniem komputera

Analiza ekonomiczna CKU Koszalin

W ramach lekcji otwartej dnia 06 maja 2017 roku została przeprowadzona przez mgr Barbarę Drzewiecką lekcja pt. „Analiza ekonomiczna z wykorzystaniem komputera”.

Lekcje otwarte, prowadzone w Centrum, kierowane są do otwartego grona słuchaczy i nauczycieli. Zajęcia zostały przeprowadzane w szkole zaocznej w sali 10 wyposażonej w stanowiska komputerowe. Uczestniczyli w nich słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik ekonomista 1K47 (A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Lekcje otwarte mają na celu zaprezentowanie nauczycielom możliwości wykorzystania na zajęciach technologii informacyjnej oraz przekonanie ich do stosowania jej na swoich zajęciach. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach otwartych z przedmiotów ekonomicznych ma zapewnić także większe zainteresowanie wśród słuchaczy tematyką ekonomiczną.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w wykonywaniu poszczególnych zadań i ćwiczeń. Podczas lekcji słuchacze wykonywali wykresy kołowe i słupkowe do sporządzonej przez siebie analizy struktury zatrudnienia oraz analizy przychodów ze sprzedaży.

Lekcja bardzo podobała się słuchaczom, którzy z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w niej, mając możliwość rozwiązywania zadań z zakresu analizy ekonomicznej z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej.