Nie ma CZYSTEJ marihuany – spotkanie z nadkom. Faryniarzem

Dziś, 22.02.2018 r. gościem CKU w Koszalinie był nadkomisarz Robert Faryniarz. Celem tego spotkania było poinformowanie słuchaczy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych o zagrożeniach, które niosą ze sobą środki odurzające. Prelegent szczególną uwagę zwrócił na to, że sięganie po narkotykowe używki zawsze ma negatywny wpływ na zdrowie młodych ludzi, można też przez posiadanie takich środków wejść w konflikt z prawem.

Największym zaskoczeniem dla uczestników spotkania było stwierdzenie nadkomisarza: „Nie ma CZYSTEJ marihuany”. Wielu słuchaczy mówiło o jej leczniczych właściwościach, małej szkodliwości dla zdrowia. Fakty, dotyczące badań składu chemicznego tzw. marihuany , które przedstawił Robert Faryniarz, nie pozostawiły cienia wątpliwości. Skażona jest ona wieloma różnymi środkami chemicznymi, szkodliwymi dla zdrowia oraz wspomagającymi uzależnienie.

Żywa dyskusja, liczne pytania pokazały, że młodzi ludzie są zainteresowani tematem, a spotkanie zapewne zachęci ich do obiektywnego spojrzenia na używanie substancji psychoaktywnych.