Wyniki Konkursu Wiedzy Biznesowej

Konkurs Wiedzy Biznesowej CKU Koszalin

Dla wszystkich chętnych słuchaczy Centrum, chcących sprawdzić swoją wiedzę z przedsiębiorczości, ekonomii i marketingu, został zorganizowany Konkurs Wiedzy Biznesowej (06 maja 2017 r.). Zakres przedmiotowy konkursu obejmował zagadnienia z podstaw z ekonomii, marketingu i finansów, podatków i ich rodzajów, działalności gospodarczej, funkcji pieniądza w gospodarce, papierów wartościowych oraz zasad funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. W konkursie wzięło udział 20 słuchaczy z trzech semestrów.

Pierwsze miejsce zajęły: Joanna Woroń, Anna Romanowicz, Jolanta Wnęk, Agnieszka Krüger, osiągając 95% możliwych do uzyskania punktów.

Drugie miejsce zajęły: Beata Kołodziejczak, Anna Bochenek, Marta Łaryonowicz, osiągając 90% możliwych do uzyskania punktów.

Trzecie miejsce zajęli Krzysztof Lewandowski i Alina Mamrot, uzyskując 85% możliwych do uzyskania punktów.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

„Czas na zawód”

31 marca 2017 r. w klubie szkolnym odbył się konkurs „Czas na zawód”.

Jego celem było nie tylko przybliżenie słuchaczom gimnazjum i liceum różnych profesji, ale przede wszystkim uświadamianie młodzieży konieczności rozważnego wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu, wyzwolenie aktywności w kierunku samopoznania, odkrywania zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji.

Rywalizację wygrały reprezentantki semestru 4 LS. Drugie miejsce przypadło przedstawicielkom 2 LS, a trzecie zdobyli słuchacze 4G.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki – broszurę „Moja pierwsza praca”.

Gratulujemy

Skazane na sukces w biznesie

Dla wszystkich chętnych słuchaczy Centrum, chcących sprawdzić swoją wiedzę z przedsiębiorczości, ekonomii i marketingu, 14 i 19 maja 2016 roku został zorganizowany Konkurs Wiedzy Biznesowej. Wzięło w nim udział 37 słuchaczy z siedmiu semestrów. Zakres przedmiotowy konkursu obejmował zagadnienia z podstaw z ekonomii, marketingu i finansów, podatków i ich rodzajów, działalności gospodarczej, funkcji pieniądza w gospodarce, papierów wartościowych oraz zasad funkcjonowania giełdy papierów wartościowych.
Zwyciężczynie dokonały nie lada wyczynu. Hanna Urbańska-Mroczek (4 RZ) i Milena Kalinowska (K 35), osiągnęły wynik 100%. Zdobyły wszystkie, możliwe do uzyskania punkty.

TWBiznesowej

Drugie miejsce zajęły: Renata Puzio (4 RZ), Magdalena Wasilewska (K 36), Iwona Kostrzyńska (4 RZ), Agnieszka Kruger (K35), Marta Łaryonowicz (K 35), osiągając 95% możliwych do uzyskania punktów.

Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Worobel-Tołłoczko (4 RZ) z wynikiem 92%.

TWBiznesowej 1

Wszystkim uczestnikom Turnieju dziękujemy za udział i zapraszamy na następną edycję. Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu w biznesie. Z taką wiedzą, to nieuniknione.