Nie ma CZYSTEJ marihuany – spotkanie z nadkom. Faryniarzem

Dziś, 22.02.2018 r. gościem CKU w Koszalinie był nadkomisarz Robert Faryniarz. Celem tego spotkania było poinformowanie słuchaczy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych o zagrożeniach, które niosą ze sobą środki odurzające. Prelegent szczególną uwagę zwrócił na to, że sięganie po narkotykowe używki zawsze ma negatywny wpływ na zdrowie młodych ludzi, można też przez posiadanie takich środków wejść w konflikt z prawem.

Największym zaskoczeniem dla uczestników spotkania było stwierdzenie nadkomisarza: „Nie ma CZYSTEJ marihuany”. Wielu słuchaczy mówiło o jej leczniczych właściwościach, małej szkodliwości dla zdrowia. Fakty, dotyczące badań składu chemicznego tzw. marihuany , które przedstawił Robert Faryniarz, nie pozostawiły cienia wątpliwości. Skażona jest ona wieloma różnymi środkami chemicznymi, szkodliwymi dla zdrowia oraz wspomagającymi uzależnienie.

Żywa dyskusja, liczne pytania pokazały, że młodzi ludzie są zainteresowani tematem, a spotkanie zapewne zachęci ich do obiektywnego spojrzenia na używanie substancji psychoaktywnych.

VI Targi Edukacji i Pracy

16 lutego 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie odbyły się VI Targi Edukacji i Pracy szkół wyższych, policealnych i zakładów pracy, w których uczestniczyło CKU w Koszalinie. Mieliśmy okazję promować Centrum poza Koszalinem, a nasza oferta edukacyjna wzbudziła duże zainteresowanie uczestników Targów.

Targi w Białogardzie organizowane są z myślą o młodych osobach, które stają przed wyborem najlepszej drogi kształcenia i kariery zawodowej. Mają one nietypową formułę. Oprócz tradycyjnych stanowisk wystawienniczych, każdy wystawca przedstawia prezentację multimedialną na temat swojej szkoły, placówki, zakładu pracy.

Dla zainteresowanych Targi to możliwość nawiązania pierwszego kontaktu, zebrania informacji, jak najbardziej aktualnych, o rynku edukacyjnym i rynku pracy oraz wymaganiach jakim trzeba sprostać, by rozpocząć kształcenie lub podjąć pracę.

Wernisaż – I Konkurs Fotograficzny TWÓRCZY KOSZALIN Miasto w oczach młodych

WYNIKI
I Konkurs Fotograficzny TWÓRCZY KOSZALIN Miasto w oczach młodych
1. Grand Prix:
Fot.: „Wszystkie drogi prowadzą do Koszalina”, autor: Joanna Widulińska, CKU Koszalin
2. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Fot.: „Boska proporcja”, autor: Weronika Kordylas, PM Koszalin
Wyróżnienie: Fot.: „Tętniące życiem miasto”, autor: Joanna Widulińska, CKU Koszalin
Wyróżnienie: Fot.: „Koszalin”, autor: Krzysztof Hałasa, ZS nr 9 Koszalin
3. Kategoria gimnazja:
I miejsce: Fot.: „Filharmonia innym okiem 2-2”, autor: Natalia Mucha, Gimnazjum nr 6 Koszalin
Wyróżnienie: Fot.: „Patriotyczny Koszalin”, autor: Kacper Markowski, SP 17 Koszalin, oddz. gimnazjum
Wyróżnienie: Fot.: „W pędzie przez Koszalin”, autor: Natalia Rożnowska, SP 17 Koszalin, oddz. gimnazjum
4. Kategoria szkoły podstawowe:
I miejsce: Fot.: „Pocztówka Koszalina”, autor: Hanna Placek, SP 23 Koszalin
Wyróżnienie: Fot.: „Park wodny”, autor: Tomasz Czerepkow, SP 23 Koszalin
Wyróżnienie: Fot.: „Urząd Miasta Koszalin” autor: Miłosz Słodziński, SP 23 Koszalin

GRAND PRIX „Wszystkie drogi prowadzą do Koszalina”, autor: Joanna Widulińska

Święta, święta, święta…

15 grudnia odbyła się w Centrum wystawa stroików bożonarodzeniowych, zgłoszonych do szkolnego konkursu.

Słuchacze wykonują świąteczne ozdoby: stroiki, kartki świąteczne, bombki, itd. Konkurs bożonarodzeniowy to z jednej strony promocja twórczości słuchaczy, a z drugiej kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Wraz z nim w progi naszej szkoły wkracza magia świat. W klasach pojawiają się choinki i świąteczne ozdoby. To znak, że święta Bożego Narodzenia tuż, tuż.

 

Warsztaty zawodoznawcze

W dniu 27 października słuchacze Centrum uczestniczyli w warsztatach z doradczyniami zawodowymi z Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Koszalinie. Spotkanie miało na celu pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych, a także dostarczeniu pełnej informacji na temat ścieżki kariery zawodowej na obecnym rynku pracy.

W czasie warsztatów uczniowie rozwiązywali testy określające dominujące skłonności zawodowe, oceniali plusy oraz minusy wykonywania poszczególnych zawodów, planując swoją przyszłość zawodową.  Wiedza uczestników została wzbogacona o informacje na temat konkretnych zawodów, umiejętności, predyspozycji oraz wymagań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, przedstawiono konieczność planowania kariery zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem rynku pracy.

Noc Szkoleń 2017 – relacja

21 października 2017 r. CKU wzięło udział w 5 edycji Nocy Szkoleń, której koordynatorem w Koszalinie jest Fundacja Rzecz Jasna.

Noc Szkoleń jest ogólnopolskim wydarzeniem, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”. Polega na tym, że w wielu miastach w kraju, w tym samym czasie, organizowane są szkolenia, w których może wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Odbywają się one w nocy, czyli po zachodzie Słońca.

Ideą Nocy Szkoleń jest zwrócenie uwagi na konieczność uczenia się przez całe życie – life long learning i na edukację nieformalną, dzięki której uczymy się kreatywności, samodzielnego myślenia oraz odpowiedzialności za swój rozwój.

W tym roku CKU zaproponowało trzy szkolenia:

 1. Prababcia w kolorze – szkolenie z zakresu grafiki komputerowej
  Uczestnicy mieli za zadanie przynieś stare zdjęcie (najlepiej zniszczone – zagięte, zalane), zeskanować je i odrestaurować, następnie nadać zdjęciu kolorystykę. Po prostu, ze starego, np. czarno-białego, zniszczonego, pomiętego zdjęcia – zrobić nowe, kolorowe, które zapisane cyfrowo, przetrwa wieki.
  Prowadząca: Aleksandra Kryszczyńska
 2. Zawsze piękna – szkolenie z zakresu usług kosmetycznych
  W pracowni kosmetycznej pokazywaliśmy jak zadbać o skórę, dłonie i paznokcie. Chętni mogli skorzystać z darmowego zabiegu farbowania i stylizacji łuku brwiowego.
  Prowadząca: Hanna Gałkowska
 3. Personalizacja breloków – szkolenie z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  W pracowni CNC pokazaliśmy programowanie i obróbkę grawerowaniem medali i breloczków upamiętniających jubileuszowy rok Mechanika oraz CKU Koszalin. Uczestnicy mieli możliwość zaprojektowania własnych medali i przyglądać się pracy obrabiarki, która wykonuje ich projekt. To zapewne niezwykła pamiątka z tego bardzo praktycznego szkolenia.
  Prowadzący: Marek Magiera

Zapraszamy na następną Noc Szkoleń.

Podpisanie porozumienia CKU i Inter-Metal

Dnia 11 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy udziale Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego oraz Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia zostało zawarte kolejne długofalowe porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie, a firmą Inter-Metal s.c. reprezentowaną przez Elżbietę i Tomasza Maksymiuka.

Współpraca Centrum z Inter-Metal s.c., z Bonina trwa już wiele lat. Od 2014 roku współpracujemy z firmą na mocy listu intencyjnego. Słuchacze naszej szkoły od dłuższego czasu odbywają w firmie Inter-Metal s.c. praktyki zawodowe. Wielu pracowników firmy Inter-Metal s.c. to absolwenci szkół i kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w Centrum.

Obecna współpraca dotyczyć będzie organizacji i popularyzacji przedsięwzięć edukacyjnych (m.in. praktyk zawodowych), prezentacji słuchaczom Centrum działalności i specyfiki zakładu pracy poprzez organizację wizyt zawodoznawczych dla słuchaczy, współorganizacji szkoleń i innych spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem słuchaczy i kadry pedagogicznej, promowania słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia, umożliwienia pracownikom firmy Inter-Metal s.c. udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych, podnoszących ich kwalifikacje, organizacji na zlecenie Inter-Metal s.c. kursów, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników zakładu pracy.

Porozumienie CKU z Fabryką Maszyn Bumar Koszalin S.A.

Dziś w siedzibie F.M. Bumar S.A. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie a Fabryką Maszyn Bumar S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jerzego Romanowskiego. Do podpisania porozumienia doszło przy współpracy Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia i udziale Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego.

W ramach porozumienia Fabryka Maszyn Bumar Koszalin S.A. zobowiązała się m.in. do prezentacji słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica działalności i specyfiki zakładu pracy poprzez organizację wizyt zawodoznawczych dla słuchaczy, organizacji szkoleń i innych spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem słuchaczy i kadry pedagogicznej; promowania słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia, a także organizacji praktyk zawodowych na terenie zakładu pracy.

Informacje w prasie o porozumieniu:

 

Analiza ekonomiczna z wykorzystaniem komputera

Analiza ekonomiczna CKU Koszalin

W ramach lekcji otwartej dnia 06 maja 2017 roku została przeprowadzona przez mgr Barbarę Drzewiecką lekcja pt. „Analiza ekonomiczna z wykorzystaniem komputera”.

Lekcje otwarte, prowadzone w Centrum, kierowane są do otwartego grona słuchaczy i nauczycieli. Zajęcia zostały przeprowadzane w szkole zaocznej w sali 10 wyposażonej w stanowiska komputerowe. Uczestniczyli w nich słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik ekonomista 1K47 (A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Lekcje otwarte mają na celu zaprezentowanie nauczycielom możliwości wykorzystania na zajęciach technologii informacyjnej oraz przekonanie ich do stosowania jej na swoich zajęciach. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach otwartych z przedmiotów ekonomicznych ma zapewnić także większe zainteresowanie wśród słuchaczy tematyką ekonomiczną.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w wykonywaniu poszczególnych zadań i ćwiczeń. Podczas lekcji słuchacze wykonywali wykresy kołowe i słupkowe do sporządzonej przez siebie analizy struktury zatrudnienia oraz analizy przychodów ze sprzedaży.

Lekcja bardzo podobała się słuchaczom, którzy z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w niej, mając możliwość rozwiązywania zadań z zakresu analizy ekonomicznej z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej.

Wyniki Konkursu Wiedzy Biznesowej

Konkurs Wiedzy Biznesowej CKU Koszalin

Dla wszystkich chętnych słuchaczy Centrum, chcących sprawdzić swoją wiedzę z przedsiębiorczości, ekonomii i marketingu, został zorganizowany Konkurs Wiedzy Biznesowej (06 maja 2017 r.). Zakres przedmiotowy konkursu obejmował zagadnienia z podstaw z ekonomii, marketingu i finansów, podatków i ich rodzajów, działalności gospodarczej, funkcji pieniądza w gospodarce, papierów wartościowych oraz zasad funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. W konkursie wzięło udział 20 słuchaczy z trzech semestrów.

Pierwsze miejsce zajęły: Joanna Woroń, Anna Romanowicz, Jolanta Wnęk, Agnieszka Krüger, osiągając 95% możliwych do uzyskania punktów.

Drugie miejsce zajęły: Beata Kołodziejczak, Anna Bochenek, Marta Łaryonowicz, osiągając 90% możliwych do uzyskania punktów.

Trzecie miejsce zajęli Krzysztof Lewandowski i Alina Mamrot, uzyskując 85% możliwych do uzyskania punktów.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!