Świętujemy Niepodległość

8 listopada 2019 r. słuchacze Centrum kształcenia Ustawicznego w Koszalinie obchodzili Święto Niepodległości i przyłączyli się do akcji zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

Młodzież to wspaniałe święto uczciła wraz z nauczycielami wspólnie śpiewając Mazurka Dąbrowskiego. ,, Szkoła do hymnu ” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Jej celem jest włączenie się w obchody Narodowego Święta Niepodległości i wspólne odśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11.

Udział w tym przedsięwzięciu był niezwykle wzruszający, gdyż pokazaliśmy, że jesteśmy jedną, wielką biało-czerwoną rodziną.

Po hymnie odbył się krótki apel połączony z piękną prezentacją o drodze Polski do niepodległości. Ponadto odbył się konkurs wiedzy historycznej, w którym młodzież musiała wykazać się wiedzą o legionach, życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego osiągnięciach wojennych oraz znajomością hymnu narodowego.

Wyniki konkursu poznamy już w przyszłym tygodniu, a do tego czasu mocno trzymamy kciuki za uczestników naszego hufca, którzy sumiennie przygotowali się do zmagań.