Strona WWW w ramach kursu

W ramach KKZ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (technik informatyk) cała grupa pracowała nad projektem dla swojego kolegi. Założył firmę, więc przydałoby się logo, strona WWW, wizytówka…

Nasz klient… (hehe no dobra kolega) miał nazwę firmy, a to już dużo! W ciągu kilku dni zbudowaliśmy logo w grafice wektorowej:

Potem kilka godzin i wizytówka gotowa:

A na koniec oczywiście strona: ww.kaitosystems.pl

Wiele godzin wspólnej pracy i takie efekty.  A Wam jak się podoba?