Spotkanie z rodzicami nt. profilaktyki uzależnień

W dniu 01.03.2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców i opiekunów słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych i Gimnazjum dla Dorosłych w ramach OHP z nadkomisarzem Robertem Faryniarzem, funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Podczas spotkania rodzice zostali zapoznani z informacjami nt. używania środków psychoaktywnych, ich rodzajami, cechami osób uzależnionych oraz przebiegiem procesu uzależnienia. Przedstawione zostały indywidualne, psychiczne, społeczne i środowiskowe przyczyny sięgania przez młodych ludzi po środki odurzające. Przekazano także informacje dotyczące gdzie i do kogo opiekunowie mogą się zwrócić o pomoc. Rodzice z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, zadawali też wiele pytań naszemu gościowi.

Profilaktyka i pedagogizacja rodziców jest ważną częścią pracy naszej szkoły. Dzięki dobrej współpracy szkoły z rodzicami i opiekunami słuchaczy staramy się minimalizować wystąpienie ryzykownych zachowań słuchaczy.