Spotkanie z policjantem

Nadkomisarz Robert Faryniarz z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie był gościem naszej szkoły. Spotkał się ze słuchaczami gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Tym razem tematem spotkania była m.in. cyberprzemoc, czyli nękanie, zastraszanie, poniżanie przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna, portale społecznościowe czy telefon komórkowy. Nadkomisarz opowiedział słuchaczom o zagrożeniach płynących z użytkowania mediów, narzędziach prawnych umożliwiających ochronę przed cyberprzemocą, a także konsekwencjach ryzykownych działań w sieci. Uświadomił również młodym ludziom, jak ważna jest znajomość zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych technologii.