Słuchacze uczcili Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole uczczono podczas uroczystej prezentacji, która odbyła się w środę 12 listopada 2014 roku w klubie szkolnym

Podczas prezentacji przypomniano ważne wydarzenia historyczne, które poprzedziły trudną drogę Polski do niepodległości.
Gra edukacyjna „Droga do Niepodległości”- inny sposób świętowania.

96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciliśmy imprezą będącą połączeniem wychowania patriotycznego, nauki i zabawy. Uczestniczyli w niej słuchacze gimnazjum i liceum, zespoły 2-osobowe z każdego semestru. Na terenie szkoły rozmieszone zostały punkty(6) ilustrujące drogę Polaków do niepodległości i główne epizody z nią związane. Na każdym z punktów drużyny rozwiązywały zadania, za które otrzymywały punkty. Suma punktów decydowała o miejscu drużyny.

I miejsce – sem. 5 GS
II miejsce – sem. 3 GS
III miejsce – sem. 3Gb