Słuchacze CKU pomagają przed świętami

Słuchacze Szkoły Podstawowej udali się do siedziby Caritas, gdzie otrzymali przygotowane dla seniorów paczki żywnościowe, które należało dostarczyć pod wskazane adresy.

Przekazanie paczek odbyło się w rygorze sanitarnym, słuchacze zostawili paczki pod drzwiami, aby nie narażać seniorów na niebezpieczeństwo zakażenia. Tym samym nie mogli osobiście spotkać się z obdarowanymi, ale na pewno ich pomoc da odrobinę radości osobom starszym i samotnym.

 

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której nasza szkoła wzięła udział.  wykonaliśmy wspólnie kartki świąteczne, a później wrzucaliśmy je do pobliskich skrzynek na listy. Dzisiaj niektórzy koszalinianie mają miłą niespodziankę. Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter.