Słuchacze Centrum porządkują groby

W dniu 20 października słuchacze Centrum uczący się w ramach OHP, podjęli akcję sprzątania zaniedbanych grobów na koszalińskim cmentarzu. W ciszy i skupieniu młodzież porządkowała groby dzieci, do których od dawna już nikt nie przychodzi. W myśl idei, że człowiek wyraża się przede wszystkim poprzez świadectwo swojego życia, to grabienie liści, wyrywanie chwastów, palenie symbolicznych zniczy na zapomnianych grobach i modlitwa za zmarłych, pozwoliła naszej młodzieży poczuć sens i wartość konkretnego działania dla środowiska i drugiego człowieka.

Akcja ta jest już tradycją w naszej szkole, młodzież uczy się postawy patriotycznej, szacunku do tradycji oraz zaszczepia i pogłębia ideę wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i bezpłatnej działalności na rzecz innych.