Słuchacze Centrum porządkują groby

Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki to dni pamięci o tych, którzy odeszli, których nie ma już wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, porządkowanie ich, zapalanie zniczy, składanie wieńców i kwiatów. Jest to okres, kiedy najbliżsi pokonują setki kilometrów aby zapalić znicz na grobie ukochanej osoby.

Są jednak miejsca zaniedbane, zapomniane, gdzie od dawna nikt nie położył kwiatka i nie zapalił znicza. Dlatego młodzież ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w dniu 29 października podjęła akcję sprzątania zaniedbanych grobów na koszalińskim cmentarzu.

W myśl idei, że człowiek wyraża się przede wszystkim poprzez świadectwo swego życia, to grabienie liści i wyrywanie chwastów na zaniedbanych grobach, pozwoliło poczuć sens i wartość konkretnego działania dla środowiska i dla drugiego człowieka.

Jest to akcja, którą warto przeprowadzać, ponieważ oddajemy cześć zmarłym, pamiętamy o tych, którzy nie mają swoich bliskich, a młodzież uczy się szacunku do tradycji. W ten sposób młodzi ludzie uczą się patriotycznej postawy, wyrabiają w sobie poczucie wspólnoty i odpowiedzialności. Zaszczepia się i pogłębia w nich także idea wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i bezpłatnej działalności na rzecz innych.