Słuchacze Centrum na Olimpiadzie w Warszawie

23 marca 2013 roku słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego reprezentowali naszą szkołę w XIV Olimpiadzie Techniki Samochodowej organizowanej w Warszawie na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Przedmiotem II etapu olimpiady był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwa, rysunku technicznego, technik wytwarzania, podstaw budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych).

20130323_olimpiada