Rozszerzamy ofertę edukacyjną

W koszalińskim Urzędzie Miejskim 12 kwietnia br. podpisane zostało Porozumienie o współpracy
między Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez Dyrektora Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Koszalinie reprezentowaną przez dyrektor Renatę Buss a firmą GEA Tuchenhagen
Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Zbigniewa Grabowskiego.

Celem podpisanych porozumień jest podniesienie, jakości kształcenia zawodowego, wsparcie
słuchaczy w nabywaniu umiejętności przydatnych na rynku pracy, przygotowanie absolwentów do
podjęcia zatrudnienia oraz realizowanie wielu innych przedsięwzięć Centrum Kształcenia
Ustawicznego i GEA Tuchenhagen Polska. Współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:

 • prezentowanie słuchaczom i kadrze pedagogicznej Centrum działalności i specyfiki zakładu pracy
  poprzez organizację wizyt zawodoznawczych, szkoleń i innych spotkań o charakterze
  edukacyjnym,
 • organizowanie praktyk zawodowych na terenie zakładu pracy,
 • promowanie słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie
  poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia.
 • udostępnienie pracownikom firmy udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
  podnoszących ich kwalifikacje.

Podczas spotkania Prezydent Miasta Koszalina oraz Prezes firmy GEA otrzymali jubileuszowe medale wykonane w pracowni CNC Centrum z okazji podwójnego jubileuszu szkoły: 75-lecia
powstania i 25-lecia funkcjonowania CKU.