Recertyfikacja (odnowienie) uprawnień spawalniczych

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie przeprowadzane są egzaminy odnawiające uprawnienia spawalnicze.

Zapraszamy na egzamin spawaczy, którym skończyła się dwuletnia/trzyletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych:

 • spawanie spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1, 8, 22 (stal zwykła, nierdzewna, aluminium),
 • spawanie gazowe blach – metoda 311,
 • spawanie elektrodami otulonymi MMA – metoda 111 (stal zwykła, nierdzewna),
 • spawanie spoinami pachwinowymi metodą MAG/MIG (stal zwykła, nierdzewna, aluminium).

Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne jest dwa lata (aluminium) lub trzy lata (pozostałe materiały np. stal ferrytyczna „czarna”, stal stopowa „nierdzewna”). Po tym okresie, aby nadal móc wykonywać prace spawalnicze, należy poddać się weryfikacji uprawnień (odnowienie uprawnień spawacza). Aby to zrobić, wystarczy zgłosić się do naszej placówki.

Egzaminy przeprowadzane są przez egzaminatorów posiadających licencję Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i pod merytorycznym nadzorem Instytutu.

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

 • książkę spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, które utraciło ważność.

Proces weryfikacji przebiega następująco:

 • ustalenie terminu egzaminu,
 • wykonanie próbnego złącza spawanego, egzamin (czas trwania:1 dzień, standardowy czas oczekiwania na certyfikaty: 1 do 2 tygodni),
 • po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje wpis do książeczki spawacza i certyfikat, ważne przez okres 2/3 lat.

Miejsce egzaminu: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie, Jana Pawła II 17.

Cena: 400 zł  (jedna metoda i jedna grupa materiałowa, np. TIG 141-8)

 • cena obejmuje:
 • egzamin – zgodnie z europejską normą PN-EN ISO 9606,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg normy PN-EN ISO 9606)

Najbliższe terminy:

20 – 21 maja 2021 r.

27 – 28 maja 2021 r.

W CKU Koszalin istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu posiadanych uprawnień (np. zmiana metody spawania, grupy materiałowej) oraz doskonalenia umiejętności spawalniczych. Chętnych zapraszamy na kursy spawania.