Próbna ewakuacja

Dnia 21.10.2016 r. obyła się próbna ewakuacja słuchaczy oraz pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. Ćwiczenia miały za zadanie przygotować młodzież do szybkiego i zorganizowanego opuszczenia pomieszczeń budynku zgodnie z przyjętą procedurą ewakuacji. Ćwiczenia przebiegły bez zakłóceń. Wszyscy słuchacze pod opieką nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w krótkim czasie znaleźli się na boisku za szkołą.