Porozumienie o współpracy z firmą Senior Vital Care Polska Sp. z o.o.

Dnia 7 grudnia 2017 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie przy udziale Prezydenta Miasta Koszalina pana Piotra Jedlińskiego oraz Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia podpisało porozumienie o współpracy z firmą Senior Vital Care.

Misją firmy jest pozyskanie wykwalifikowanych i kompetentnych opiekunów do pracy w Niemczech w opiece nad seniorami oraz dostarczanie dobrze płatnej pracy.

Zapewne działania realizowane w ramach porozumienia przyniosą korzyści dla każdej z zaangażowanych stron. Firma Senior Vital Care  chce dostarczać, przede wszystkim mieszkańcom Koszalina, dostęp do ofert pracy i wspierać Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie w rozwijaniu i edukowaniu przyszłych opiekunów osób starszych i opiekunów medycznych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie zaprasza do udziału w rekrutacji w oferowanych przez placówkę zawodach opiekuńczych. Na prowadzone przez Centrum Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i Szkoły Policealne w zawodzie opiekun osoby starszej i opiekun medyczny nabór już się rozpoczął.