Porozumienia o współpracy CKU z Homanit Polska sp. z o.o. i sp., Homatrans sp. z o.o. oraz Homatech Polska sp. z o.o.

Dnia 14 listopada 2018 r. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Pani Renata Buss podpisała z firmami Homatrans sp. z o.o., Homatech Polska sp. z o.o. oraz Homanit Polska sp. z o.o. i sp. porozumienia o długofalowej współpracy. Porozumienia podpisywane były w obecności Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego, Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia oraz lokalnych mediów (prasa, telewizja, radio).

Celem tych trzech porozumień jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, której wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe, które ułatwią słuchaczom oraz absolwentom kontynuowanie nauki lub znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia ze szczególnym uwzględnieniem branży transportowej, mechanicznej, informatycznej, ekonomicznej oraz obszaru administracyjno-usługowego i społecznego.

Grupa Homanit jest wiodącym producentem cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych o średniej gęstości (MDF) lub o wysokiej gęstości (HDF) w europejskiej branży przetwórstwa drewna. Zaopatruje odbiorców z całego świata, dostarczając wyroby producentom mebli, stolarki drzwiowej, lakierów oraz firmom z branży motoryzacyjnej. Grupa Homanit zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów izolacyjnych i wypełnień do drzwi na bazie surowców odnawialnych (Homanit Building Materials), a także logistyką, transportem wszelkiego rodzaju (Homatrans), montażem przemysłowym, konserwacją i utrzymaniem ruchu (Homatech).

Podpisane porozumienia są początkiem kolejnej i owocnej współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie z przedsiębiorstwami, które oferują naszym słuchaczom i absolwentom miejsca pracy oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia.