Pomagamy uchodźcom z Ukrainy

W tych trudnych dniach, łączmy się z naszymi sąsiadami z Ukrainy.
Czas jednak na czyny, więc przygotowujemy się na ich przyjazd.

Zapraszamy do kontaktu osoby, które chcą pomóc.