Politechnika, Dzień Otwarty

8 marca 2018 r. słuchacze semestrów 6 LS i 4 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odwiedzili Politechnikę Koszalińską, która zorganizowała Dzień Otwarty.

W kampusie przy ul. Śniadeckich wystawiały się wszystkie kierunki Uczelni. Każdy z nich miał swoje stoisko. Do dyspozycji zwiedzających były też uczelniane pracownie. Organizatorzy przygotowali szereg ciekawych pokazów, prezentacji. Uczestnicy wykonywali również krótkie zadania tematyczne i zbierali wpisy do indeksów. Odpowiednia liczba zaliczeń upoważniała do odebrania nagrody specjalnej.

Nasi słuchacze z entuzjazmem podeszli do zadań. Odwiedzili każde stoisko. Rozwiązywali m.in. test ortograficzny, łamali język czytając skomplikowane zdania niemieckie, układali tangram, puzzle, łączyli obwody, sterowali robotami, sprawdzali swój refleks. Obserwowali doświadczenia, dzięki którym dowiedzieli się jak rozpoznać puszkę z napojem o większej zawartości cukru, jak zbadać skład wody i jej czystość, itd. Na zakończenie uczestniczyli w mini wykładzie na temat produkcji biopaliwa z wierzby.

Słuchacze opuścili mury Politechniki z indeksami pełnymi pieczątek i nagrodami. Zapewne wkrótce przyjdzie czas na refleksje i przemyślenia dotyczące wyboru drogi życiowej i edukacyjnej.